6-12
12-15

4 τρόποι αντιμετώπισης των ψεύτικων προφίλ

Στις δημοφιλέστερες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, το Instagram και το Twitter, λειτουργούν πλέον βελτιωμένοι μηχανισμοί εντοπισμού και αντιμετώπισης ψεύτικων προφίλ.

Η δημιουργία ενός προφίλ δεν έχει κανένα φίλτρο εγκυρότητας – ακόμα τουλάχιστον. Αυτό σημαίνει ότι ο καθένας μας έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει ψεύτικο όνομα και στοιχεία χωρίς να ελεγχθεί από κάποιον αρμόδιο διαχειριστή του κοινωνικού δικτύου.

Έτσι, φτιάχνοντας ένα προφίλ μπορεί κάποιος να δηλώσει διαφορετικό φύλο, ηλικία ή ακόμα και να πειραματιστεί με διαφορετικές πτυχές του χαρακτήρα του, τις οποίες δεν νιώθει άνετα να επιδείξει στον πραγματικό κόσμο.

Μπορούν τα παιδιά να επαληθεύσουν την ταυτότητα και τα κίνητρα κάθε χρήστη στο διαδίκτυο; Είναι πολύ δύσκολο κάτι τέτοιο.

Για αυτό οι γονείς θα πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε τα παιδιά:

1. Να έχουν μια έντονη αίσθηση του τι είναι φυσιολογικό και αποδεκτό στον ψηφιακό κόσμο πριν καν τους επιτρέψουμε να χρησιμοποιούν συσκευές για τη σύνδεσή τους.

2. Να μάθουν να σκέφτονται προσεκτικά το τι μοιράζονται στο διαδίκτυο.

3. Όταν έχουν απειληθεί ή αισθάνονται ότι κάποιος ή κάτι που έχουν συναντήσει στο διαδίκτυο δεν είναι σωστό, να μιλήσουν σε έναν έμπιστο άνθρωπο, όπως σε μας τους γονείς τους, στον δάσκαλο, τον αδελφό ή τον φροντιστή τους.

4. Να αναπτύξουν μια αίσθηση ευθύνης στο διαδίκτυο μαθαίνοντας πώς να αναφέρουν οποιοδήποτε παράνομο ή καταχρηστικό περιεχόμενο που ενδέχεται να συναντήσουν.

Αυτές οι πρακτικές συμβάλλουν στην οικοδόμηση της ανθεκτικότητας και της κρίσης ότι τα παιδιά πρέπει να είναι ασφαλή και σίγουρα για τον εαυτό τους καθώς περιηγούνται στις νέες εμπειρίες του ψηφιακού κόσμου.

Δείτε στο άρθρο του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ πώς γίνεται αναφορά ψεύτικων προφίλ στα δημοφιλέστερα κοινωνικά δίκτυα.