6-12
12-15

Μαθητικός Διαγωνισμός Λυσίας: Οι αξίες και δεξιότητες που προσφέρει

Τι έχει να διδάξει και να προσφέρει ο Λυσίας, ο Μαθητικός Διαγωνισμός μέσω Internet, στα παιδιά μας και γιατί αξίζει να πάρουν μέρος;

Από τα πρώτα βήματα του διαδικτύου στην Ελλάδα οι μαθητές έπρεπε να αναπτύξουν μια κουλτούρα ασφαλούς αξιοποίησής του, μέσα από δημιουργική ενασχόληση και την καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας και της συνδυαστικής σκέψης.

Έχουν περάσει 23 χρόνια από τότε που ξεκίνησε ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός μέσω Internet Λυσίας και ο σκοπός του παραμένει ακόμα και σήμερα ίδιος:

«Η αξιοποίηση του διαδικτύου για την απόκτηση γνώσεων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την καλλιέργεια αξιών».

Επιπλέον, ο χαρακτήρας κοινωνικής προσφοράς του διαγωνισμού (σ.σ. για κάθε συμμετοχή ο διοργανωτής καταβάλλει χρηματικό ποσό στο Ίδρυμα Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα») που προωθεί τη σημαντική ιδέα «Παίζω και Βοηθάω» αποτελεί βασικό στοιχείο καλλιέργειας και αξιών.

Πώς μπορεί να πάρει μέρος ένας μαθητής στον Λυσία και τι βήματα ακολουθεί:

Βρίσκεται μακριά από την χώρα, την πρωτεύουσα, την πόλη, ή ακόμα και το σχολείο του, και διαθέτει έναν υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο.

Εισάγεται επώνυμα στην εφαρμογή και επιλέγει να ξεκινήσει με έναν από τους επτά Κόσμους του διαγωνισμού (για παράδειγμα, αυτόν της Γεωγραφίας). Η αποστολή του είναι να συλλέξει τα 8 κρυμμένα αντικείμενα του κόσμου αυτού και να τα τοποθετήσει στην κατάλληλη προθήκη. Στην ψηφιακή «βιβλιοθήκη» μελετά τα χαρακτηριστικά των συναφών αντικειμένων συνδέοντάς τα με τη συγκεκριμένη τοποθεσία, ώστε να τα εντοπίσει ευκολότερα: από τον αστρολάβο (2ος αι. π.Χ.), το ναυτικό δρομόμετρο (100 μ.Χ.), τη μαγνητική πυξίδα (1180 μ.Χ.) μέχρι το Ραντάρ (1935) και το GPS (1990).

Όσο διάστημα βρίσκεται στον Κόσμο της Γεωγραφίας, καταφέρνει, συνδυάζοντας στοιχεία, να βρει ένα αντικείμενο που κρύβει μια βαθμολογούμενη (με διαφορετική βαρύτητα ανάλογα το βαθμό δυσκολίας της) ερώτηση. Η ερώτηση, τυχαία επιλεγμένη από μια τεράστια βάση ερωτήσεων, είναι διατυπωμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει πάντα κάποιας μορφής πληροφορία. Αν δε γνωρίζει την απάντηση, αξιοποιεί τα εργαλεία του διαδικτύου που παρέχει η εφαρμογή, για να αναζητήσει την απάντηση στις διαδικτυακές πηγές. Συνδυάζει διαφορετικές εκδοχές, επιλέγει αυτή που πιστεύει ότι είναι η ορθότερη και απαντά. Χρειάζεται να αναπτύξει την κριτική του ικανότητα ώστε να επιλέγει τις περισσότερες φορές το σωστό. Άμεσα βλέπει την ορθότητα της απάντησης που επέλεξε, τη βαθμολογία του, καθώς και τον χρόνο που αφιέρωσε για τη συγκεκριμένη απάντηση.

Μετά την ολοκλήρωση και των τριών προσπάθειών του, αναλόγως με την κατάταξή του, ο μαθητής προκρίνεται στην επόμενη και τελική φάση.

Στην αρχική φάση τουλάχιστον, οι προσπάθειες δεν απαιτείται να ολοκληρώνονται σε συγκεκριμένο χρόνο. Έχει τη δυνατότητα να σταματήσει στο σημείο που θέλει από όπου κι αν παίζει. Την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιήσει την εφαρμογή, ακόμα και στο σχολείο, σε οργανωμένο μάθημα όπου ο εκπαιδευτικός αξιοποιεί το περιβάλλον για αξιολόγηση, θα συνεχίσει από το σημείο που σταμάτησε. Μπορεί μέχρι τα τέλη Μαρτίου να ολοκληρώσει τις προσπάθειές του.

Στην τελική φάση το παιχνίδι είναι ακριβώς ίδιο με αυτό της αρχικής. Περιλαμβάνει 5 αντικείμενα και άρα 5 ερωτήσεις ανά «Κόσμο», δηλαδή συνολικά 35 ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις είναι ίδιες ανά τάξη για όλους τους συμμετέχοντες.

Η τελική φάση διεξάγεται σε επιλεγμένα Πιστοποιημένα Κέντρα ανά την Ελλάδα με επιτήρηση από εθελοντές συνεργάτες. Μπορεί να επιλέξεις, λοιπόν, ο μαθητής το Κέντρο που τον εξυπηρετεί για να διαγωνιστεί.

Μέσα από το όμορφο αυτό ταξίδι στη γνώση, το παιδί θα έχει καταφέρει:

- Να μάθει νέα πράγματα ή να επιβεβαιώσει το επίπεδο όσων ήδη γνωρίζει.

- Να αναπτύξει στρατηγική ταχείας επίλυσης προβλημάτων.

- Να συνεργαστεί με συμμαθητές του στο σχολείο, ή ακόμα και με τους γονείς του στο σπίτι για την επιλογή της ορθής απάντησης.

- Να συνδυάσει πηγές.

- Να κρίνει την ορθότητα των προτεινόμενων λύσεων στο συγκεκριμένο πρόβλημα που παρουσιάζεται κάθε φορά.

- Να αξιοποιήσει διαδικτυακά εργαλεία ακολουθώντας συγκεκριμένους κανόνες.

- Να ασχοληθεί δημιουργικά με το διαδίκτυο.

- Να συγκριθεί με συνομήλικούς του από όλη την Ελλάδα ή όπου υπάρχει Ελληνισμός.

- Να χαρεί.

- Και το κυριότερο, να δώσει χαρά σε παιδιά που το έχουν ανάγκη.

Το παιδί που συμμετέχει στον διαγωνισμό Λυσίας είναι σίγουρα ο μεγάλος νικητής.

* Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό «ΛΥΣΙΑΣ»: www.lysiasedu.org