4-6
6-12
12-15
12/09/2018

Πώς οι νέες τεχνολογίες βοηθούν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες

Το διάβασμα και το σχολείο μπορεί να μετατραπούν για αυτούς τους μαθητές σε ένα δύσβατο μονοπάτι. Τα εργαλεία των νέων τεχνολογιών αποδεικνύονται πολύτιμοι αρωγοί.

Όσοι έχουμε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ξέρουμε καλά πόσο δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν στο μαθησιακό έργο, γνωρίζουμε ότι έχουν ανάγκη από περισσότερο χρόνο σε σύγκριση με άλλους μαθητές, εμφανίζουν σε πολλές περιπτώσεις διάσπαση προσοχής και έχουν ανάγκη από συνεχή ενίσχυση και ανατροφοδότηση.

Μπορούν οι νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην ειδική εκπαίδευση να σταθούν βοηθός τους; Και βέβαια. Μάλιστα έχει αποδειχθεί ότι ο εγκέφαλος αυτών των παιδιών λειτουργεί καλύτερα με την τεχνολογία.

Η δυνατότητα παροχής ενός πολυαισθητηριακού περιβάλλοντος με διαφορετικές εικόνες, κείμενα, φωτογραφίες, ήχους και γραφικά παίζει ουσιαστικό ρόλο στην ενεργή μάθηση των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.

Το ψηφιακό περιβάλλον των νέων τεχνολογιών ενισχύει τη χρήση των αισθήσεων από μεριάς του μαθητή, κάτι που δεν είναι πάντα εύκολο στην περίπτωση της συμβατικής εκπαίδευσης.

Μάλιστα, έρευνες έχουν δείξει ότι παιδιά με ελλειμματική προσοχή, δυσλεξία, φυσικές αδυναμίες κ.ά. κατάφεραν με τη χρήση των ΤΠΕ (σ.σ. Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας) να παράγουν σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα.

Πώς διευκολύνονται οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες:

- Με τη συχνή, υπομονετική και ευχάριστη επανάληψη,

- Με την πολυαισθητηριακή προσέγγιση στο γνωστικό υλικό,

- Με την παροχή προτύπων επιθυμητής συμπεριφοράς.

Τα οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα που προσφέρει ο Η/Υ, η καθαρή και τακτική εμφάνιση του κειμένου, τα είδη λογισμικού για τη διόρθωση των λαθών και την παραπομπή σε γραμματικούς κανόνες, οι γραμματικές ασκήσεις και οι επεξεργαστές κειμένου βοηθούν ουσιαστικά αυτά τα παιδιά.

Σήμερα οι εκπαιδευτικοί έχουν στα χέρια τους πολλά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την εκπαίδευση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες:

Απλοποιημένα πληκτρολόγια, οθόνες αφής, πληκτρολόγιο αναγνώρισης της ομιλίας και σύνθεσης του ήχου, λογισμικά που βοηθούν στην ορθοφωνία και την ανάπτυξη του λόγου, την αντιμετώπιση προβλημάτων μνήμης και συγκέντρωσης της προσοχής, καθώς και την υπέρβαση των προβλημάτων ανάγνωσης και γραφής που αντιμετωπίζουν τα δυσλεκτικά παιδιά.

Επιπλέον, οι έρευνες έχουν δείξει ότι η τεχνολογία βοηθά και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Για παράδειγμα, έχει βρεθεί ότι η καλή ποιότητα προγραμμάτων και λογισμικών μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες να αναπτύξουν ελλιπείς δεξιότητες που σχετίζονται με:

-Τη συγκέντρωση,

-Τη μνήμη,

-Την αλληλουχία, και

-Την παρατηρητικότητα.

Εκτός όμως από το καθαρά μαθησιακό κομμάτι, η εικονική πραγματικότητα της οθόνης με τη χρήση των κατάλληλων προγραμμάτων λειτουργεί ενισχυτικά και στην ψυχολογία των παιδιών. Οι ερευνητές έχουν συμπεράνει ότι τονώνεται η αυτοπεποίθηση των μαθητών, αποκτούν εμπιστοσύνη στον εαυτό και τις ικανότητές τους, γεγονός που τα βοηθά να έχουν και καλύτερες σχολικές επιδόσεις.

Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου διαθέτει μια εργαλειοθήκη για παιδιά με ειδικές μαθησιακές ανάγκες «StarToolKit» που αφορά σε θέματα διαδικτυακής ασφάλειας.

Πηγές:

Ράπτης Α. (2001), Μάθηση και Διδασκαλία στην Εποχή της Πληροφορίας

csavran.blogspot.com

www.greatschools.org