4-6
6-12
12-15

Η σημασία της κοινής γονεϊκής στάσης στη χρήση τεχνολογίας

Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων οικογενειών που η χρήση της τεχνολογίας αποτελεί πρόβλημα, υπάρχει δυσαρμονία στο πώς οι γονείς θέτουν όρια.

Η βασική αρχή στην οικογένεια είναι ότι οι γονείς πρέπει να είναι μία μονάδα και τα παιδιά μία διαφορετική μονάδα. Που σημαίνει ότι:

1. Οι γονείς θα έχουν μία ενιαία στάση στα θέματα της τεχνολογίας και θα συμφωνούν στην τήρηση των ψηφιακών κανόνων.

2. Οι γονείς και τα παιδιά δεν θα είναι ένα, αλλά τα παιδιά θα έχουν ξεχωριστή αντιμετώπιση ως διαφορετικοί άνθρωποι που σταδιακά θα πρέπει να αναλαμβάνουν περισσότερες ευθύνες ώστε να προωθείται η ωρίμανσή τους ως ανεξάρτητες προσωπικότητες.

Θα τους παρέχεται νοιάξιμο και φροντίδα, όμως ανάλογα με την ηλικία το ζητούμενο για την ωρίμανσή τους θα είναι το τι μπορούν να κάνουν μόνα τους, όχι το πόσο χρονών είναι ή το πόσο ύψος έχουν, ή το τι τάξη πάνε και τι βαθμούς παίρνουν. Τίποτα από τα παραπάνω δεν μας λέει πόσο έτοιμα είναι να ανταπεξέλθουν στον πραγματικό κόσμο.

3. Εφόσον το ή τα παιδιά προσεταιρίζονται έναν γονιό έναντι του άλλου, πάντα θα προσπαθήσουν να τον φέρουν με το μέρος τους ώστε να πετύχουν αυτό που θέλουν.

Αν ο ένας γονιός υπενθυμίζει στο παιδί π.χ. έναν κανόνα για περιορισμένο χρόνο στο τάμπλετ, και το παιδί πηγαίνει στον άλλο γονιό παρακαλώντας για κάτι παραπάνω ή για κάτι διαφορετικό, ο δεύτερος γονιός θα πρέπει να μην υποκύψει και να συμφωνήσει με τον πρώτο. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε αντίρρηση μεταξύ τους, θα πρέπει οι γονείς να τη συζητάνε ιδιωτικά και όχι μπροστά στο παιδί.

Κατά συνέπεια, οι γονείς θα πρέπει να διατηρούν πάση θυσία μία κοινή στάση έναντι της χρήσης τεχνολογικών μέσων. Μία στάση που κρατείται και από τους δύο, ακόμα και αν είναι περισσότερο δοτική ή περισσότερο ελεγκτική από ό,τι μπορεί να χρειάζεται, είναι προτιμότερη από οποιοδήποτε άλλο σενάριο.