4-6
6-12
12-15

Τα παιδιά σερφάρουν χωρίς γονεϊκή επίβλεψη και όρια

Το διαδίκτυο αποτελεί έναν συναρπαστικό κόσμο για τα παιδιά μας. Ποιος είναι όμως ο ρόλος των γονιών όσον αφορά στην επίβλεψη και τη θέσπιση ορίων;  

Μέσω του διαδικτύου οι νέοι σήμερα έχουν ευκαιρίες για πληθώρα δραστηριοτήτων που μπορούν να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους και να ενδυναμώσουν τη γνώση και τη δημιουργικότητά τους.

Το διαδίκτυο όμως είναι ένας κόσμος ανοιχτός προς όλους και αυτό το βασικό χαρακτηριστικό του είναι που κρύβει και τους μεγαλύτερους κινδύνους. Διαδικτυακή αποπλάνηση, εθισμός, διαδικτυακός εκφοβισμός, υποκλοπή προσωπικών δεδομένων, παραπληροφόρηση είναι μόνο μερικές από τις προκλήσεις που καλούνται οι σημερινοί γονείς και εκπαιδευτικοί να αντιμετωπίσουν προκειμένου να εξασφαλίσουν μια ασφαλή και ποιοτική ψηφιακή ζωή για τα παιδιά.

Τι δείχνει η έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου:

Ενώ η επίβλεψη και η καθοδήγηση από τους γονείς είναι βασικές προϋποθέσεις για εκμάθηση και υιοθέτηση θετικών και ασφαλών πρακτικών χρήσης του διαδικτύου από τα παιδιά, μέσα από τη μεγάλη έρευνα που πραγματοποίησε το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ σε δείγμα 14.000 μαθητών, προκύπτει ότι ένα μεγάλο ποσοστό γονιών στην Ελλάδα αντιμετωπίζει τη χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά με έλλειψη δέουσας προσοχής, μη θέτοντας όρια και κανόνες, ακόμα και σε παιδιά ηλικίας Δημοτικού ή και μικρότερα.

Πιο συγκεκριμένα, το 83% των παιδιών (50% αγόρια - 50% κορίτσια) δηλώνει ότι μπαίνει στο διαδίκτυο χωρίς επίβλεψη και όπως προκύπτει από τη βαθύτερη ανάλυση των αποτελεσμάτων, ακόμα και στην ευαίσθητη ηλικία του Δημοτικού ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών δεν επιβλέπεται από τους γονείς. Πιο συγκεκριμένα από τα παιδιά του Δημοτικού, το 65% απάντησε  ότι δεν υπάρχει επίβλεψη, από τα παιδιά Γυμνασίου το 87% και από τα παιδιά Λυκείου το 95%.

Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των παιδιών, σχεδόν οι μισοί γονείς (43%) δεν θέτουν όρια στα παιδιά τους όσον αφορά στη χρήση του διαδικτύου.
Ανά εκπαιδευτική βαθμίδα, στο 33% των παιδιών Δημοτικού, στο 42% των παιδιών Γυμνασίου και στο 64% των παιδιών Λυκείου οι γονείς δεν έχουν θέσει όρια και κανόνες κατά τη χρήση του διαδικτύου.

Χρήσιμες συμβουλές για τους ψηφιακούς γονείς

1. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Αμερικανικής Παιδιατρικής Εταιρείας, η σχέση των παιδιών με το διαδίκτυο δε θα πρέπει να ξεκινάει σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο πριν από τα 2 έτη.

2. Από την ηλικία των 2- 4 ετών η επαφή των παιδιών με το διαδίκτυο θα πρέπει να διαρκεί πολύ λίγη ώρα, να γίνεται πολύ επιλεκτικά ως προς το είδος του προγράμματος που παρακολουθούν και πάντα υπό την επίβλεψη των γονιών.

3. Σε μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά είναι πολύ σημαντική η θέσπιση ορίων και κανόνων όσον αφορά στη χρήση του διαδικτύου (σχετικά με τον χρόνο που ασχολούνται και την ποιότητα των προγραμμάτων που παρακολουθούν) καθώς και η επίβλεψη των online δραστηριοτήτων του παιδιού από τους γονείς.

4. Εξίσου σημαντική με την επίβλεψη είναι και η δημιουργία κινήτρων και ευκαιριών έτσι ώστε το παιδί να αποκτήσει ισορροπία μεταξύ της ψηφιακής ζωής και των άλλων δραστηριοτήτων του (αθλήματα, χόμπυ, κοινωνικές συναναστροφές κ.ά.)

5. Η ενασχόληση με τα κοινωνικά δίκτυα δεν θα πρέπει να ξεκινάει πριν από την επιτρεπτή ηλικία. Πολύ σημαντική είναι η σωστή επιλογή των ρυθμίσεων στο προφίλ του παιδιού (ιδιωτικό προφίλ) και η εκπαίδευση του παιδιού μέσω συχνών συζητήσεων για την υιοθέτηση σωστών πρακτικών χρήσης (π.χ. δεν μιλάμε με αγνώστους, δεν αποκαλύπτουμε προσωπικά μας δεδομένα, δεν ανταλλάσσουμε πολύ προσωπικές φωτογραφίες κ.ά.).

Το διαδίκτυο είναι ένας υπέροχος κόσμος γεμάτος ευκαιρίες και προκλήσεις. Με την κατάλληλη επίβλεψη και την εφαρμογή κανόνων, βοηθάμε τα παιδιά μας να απολαμβάνουν αυτόν τον κόσμο με ασφάλεια.

Διαβάστε όλα τα συμπεράσματα από την πανελλαδική έρευνα που πραγματοποίησε το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ.


 

Next chapter
Εκδηλώσεις