4-6
6-12
12-15

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Πώς μπορεί να τα χρησιμοποιεί ένας εκπαιδευτικός;

Μπορούν τα social media να λειτουργήσουν προς όφελος των παιδιών, των γονιών αλλά και των ίδιων των εκπαιδευτικών, κι αν ναι, ποιες παγίδες κρύβουν;

Ως εκπαιδευτικός μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προς όφελός σας, τόσο από την άποψη της αλληλοεπίδρασης με τους μαθητές σας και τους γονείς τους όσο και μέσω της κοινοποίησης των επιτευγμάτων κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Σαφέστατα η κοινοποίηση ενός εξαιρετικού έργου που παρήγαγαν οι μαθητές σας είναι ένας πολύ καλός τρόπος επιβράβευσής τους. Πριν το κάνετε όμως θα πρέπει να λάβετε υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία τους και εάν έχετε την απαραίτητη συγκατάθεση.

Αν ένα παιδί είναι κάτω των 18 ετών και κοινοποιήσετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο με το πρόσωπό του χωρίς να έχετε πάρει εκ των προτέρων τη ρητή συγκατάθεση από τον γονέα του, θα μπορούσατε να βρεθείτε σε μια δύσκολη κατάσταση.

Σε προσωπικό επίπεδο μέσα από επαγγελματικές ομάδες που δημιουργούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορείτε να συνεργαστείτε με άλλους εκπαιδευτικούς, να μοιραστείτε ιδέες και να αναζητήσετε συμβουλές για ένα θέμα από κάποιον συνάδελφο με περισσότερη εμπειρία.

Περισσότερες συμβουλές μπορείτε να διαβάσετε στο σχετικό άρθρο του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ.