6-12
12-15

3 βασικοί κανόνες της ψηφιακής οικογένειας

Η θέσπιση κανόνων για τη χρήση οθονών αλλά και η εφαρμογή τους από όλα τα μέλη βοηθάει στην ομαλή λειτουργία της οικογένειας και την παροχή διαδικτυακής ασφάλειας στα παιδιά. 

Καταρχάς, θα πρέπει να συμφωνήσουν οι γονείς μεταξύ τους ότι έχουν κοινή γραμμή και ότι οι ίδιοι μπορούν να τηρήσουν ορισμένους ψηφιακούς κανόνες. Στη συνέχεια, θα συζητήσουν με τα παιδιά τους αυτούς τους κανόνες συμφωνώντας να τους τηρούν όλοι, χωρίς εξαιρέσεις.  

Ποιοι είναι αυτοί οι κανόνες:

1. Πρέπει να υπάρχει κοινός οικογενειακός χρόνος χωρίς παρεκτροπές λόγω χρήσης κινητών, τάμπλετ, υπολογιστών.

Όταν κάποιος γονιός θα πρέπει να απαντήσει σε ένα επείγον τηλεφώνημα ή μήνυμα, θα πρέπει να ζητά συγνώμη από τα παιδιά και να τους εξηγεί γιατί απάντησε.

Εφόσον περίμενε κάτι θεωρητικά επείγον που αποδείχθηκε στην πορεία ότι δεν ήταν, θα πρέπει να απορρίπτει την κλήση μπροστά στα παιδιά. Αυτό είναι ένα τεράστιας αξίας μάθημα.

Δεν υπάρχει εξαίρεση για τον γονιό που εργάζεται έναντι του γονιού που δεν εργάζεται, ή για τον γονιό που κάνει εργασία με επείγουσες κλήσεις έναντι του άλλου που δεν κάνει.

Ο οικογενειακός χρόνος έχει εξαιρέσεις για ελαχιστότατες περιπτώσεις, και αυτό δεν πρέπει να καταστρατηγηθεί.

2. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις μεταξύ των παιδιών της οικογένειας.

Συχνά βλέπω περιπτώσεις που οι γονείς θα πουν «το πρώτο μας παιδί δεν μας δημιούργησε πρόβλημα, αλλά ο αδερφός του μας ταλαιπωρεί».

Οι κανόνες θα πρέπει να ισχύουν για όλα τα παιδιά της οικογένειας.

Δεν θα είναι διαπραγματεύσιμοι κατά περίπτωση.

Δεν θα αλλάζουν ανάλογα με τη συμπεριφορά του ενός ή του άλλου.

Δεν θα προσωποποιούνται.

Δεν θα συγκρίνονται με κανόνες που ακολουθούν άλλα παιδιά άλλων οικογενειών.

3. Ο πρώτος που θα ελέγχεται για τη συνέπεια των πράξεών του θα είναι ο γονιός, ο οποίος πρέπει να δίνει το καλό παράδειγμα.

Ο γονιός, για παράδειγμα, που καπνίζει, μπορεί να αποφεύγει να καπνίσει μπροστά στα παιδιά. Ο γονιός αντίστοιχα που περνάει πολύ χρόνο στα ψηφιακά μέσα, θα πρέπει να αποφεύγει να το κάνει μπροστά στα παιδιά.

Αφήνει τη συσκευή στην άκρη όταν το παιδί έρχεται να του μιλήσει. Έτσι, και το παιδί θα αφήσει τη συσκευή στην άκρη όταν έρχεται να του μιλήσει η μαμά ή ο μπαμπάς του.

Δεν διακόπτει το παιδί όταν κάνει κάτι στο διαδίκτυο και σέβεται το χρόνο του, όπως περιμένει τον ίδιο σεβασμό στο πρόσωπό του και από το παιδί.